Varování konkurence

Důrazně varujeme konkurenci.

Logo a název jsou zaregistrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Informace z našeho původního specializovaného portálu, věnovaného informačnímu rozhraní pro uživatele, byl konkurencí několikrát zkopírován a použit pro vlastní webovou prezentaci.

Název Sherpa se stal předmětem neoprávněného užívání cizím podnikatelským subjektem. Důrazně nedoporučujeme kopírování webových stránek, dílčích informací, jakožto i neoprávněné používání loga či jmenné ochranné známky (tj. Sherpa) společnosti Sherpa Ski School. Z důvodu porušení autorského zákona.

Stránky jsou chráněny několika způsoby a kopírování bude odhaleno. Při takovém zjištění budou ihned následovat právní kroky.

Naposled upraveno 5.10.2010 18:39:20

  -  

Stáhnout: pdf (tisk)  html (tisk)